Ryszard Kapuściński

Ryszard Kapuściński (1932 – 2007) vyštudoval históriu na Varšavskej univerzite v  roku 1955, ale od počiatku sa upísal novinárstvu, najmä reportáži. Je považovaný za otca poľskej reportážnej školy.

Publikoval v  mnohých poľských novinách a  časopisoch, ale ozajstnú slávu doma i  v  zahraničí mu priniesli jeho početné reportážne knihy, v  ktorých sa venoval najmä problematike tretieho sveta – Afrike a  Latinskej Amerike (Čierne hviezdy, 1963; Keby celá Afrika, 1969; Kristus s puškou na pleci, 1975; Ďalší deň života, 1976). Kniha Eben (1998, Absynt, 2016) je skvelým úvodom do "problematiky" Afriky zmietajúcej sa v koloniálnych a postkoloniálnych časoch.

Svetový ohlas si však získala najmä Futbalová vojna (1978), v  ktorej sugestívnym spôsobom opísal udalosti i  pozadie vojny medzi Salvádorom a  Hondurasom v  roku 1969. V knihe Cisár (1978) sa zase veľmi pôsobivo zmocnil udalostí etiópskej revolúcie, ktorá zvrhla cisára Haile Sellassieho. V ďalšom diele Šachinšach (1982, Absynt, 2016) sleduje pád režimu iránskeho šacha Rezu Pahlavího a  nastolenie fundamentalistickej vlády ajatolláha Chomeíniho.

Kapuściński mal neobyčajný inštinkt, vďaka ktorému sa vždy ocitol v tom kúte sveta, kde sa dialo niečo historicky významné a  pre svetový vývin príznačné. Preto neprekvapuje, že ho púta Afrika a  jej dekolonizačné úsilia i  problémy, ktoré s  tým súvisia. Musel si všimnúť Latinskú Ameriku v  čase veľkého revolučného kvasu, lomcujúceho týmto kontinentom. A  nemohol, samozrejme, obísť ani pád poslednej koloniálnej ríše na zemeguli  – Sovietskeho zväzu, ktorý opísal v knihe Impérium (1993, Absynt, 2015).

Súvisiace produkty