Ilona Németh: Eastern Sugar

Tlačená verzia

Vypredané

Doprava zdarma od 49€ (999 CZK)

s DPH 22,50 € 25,00 €
PrekladateľAnna Antalová
Rok vydania 2021
Počet strán 304
Jazyk Slovenčina
Väzba mäkká
ISBN 978-80-8203-251-5
Kategória

Mimo edície

Ilona Németh (1963) je multimediálna vizuálna umelkyňa, aktivistka, kurátorka a profesorka, ktorej aktivity rezonujú aj vo vzdialenejšom zahraničí. Absolvovala štúdium typografie a knižného umenia na Vysokej umeleckopriemyselnej škole v Budapešti (1986). Bola spoluzakladateľkou STUDIA Erté (Nové Zámky), kde sa v rokoch 1987 – 1997 konali festivaly multimediálneho umenia. Pre jej tvorbu 90. rokov sú typické objekty a priestorové inštalácie, reflektujúce ženskú skúsenosť cez feministickú optiku. Významné miesto majú realizácie vo verejnom priestore. Jej umelecká prax je založená na hľadaní rovnováhy medzi osobnou skúsenosťou života v politicky ťažko skúšanej krajine, a univerzálnou históriou krajín Východného bloku od roku 1990 po súčasnosť. Viedla ateliér IN a v rokoch 2014 – 2019 aj medzinárodný vzdelávací program Open Studio na Katedre Intermédií VŠVU v Bratislave. Aktuálne pracuje na medzinárodnom výstavnom a výskumnom projekte Eastern Sugar s podporou programu Creative Europe (v nadväznosti na rovnomennú samostatnú výstavu, ktorá sa konala v Kunsthalle v Bratislave v roku 2018).

Názov Eastern Sugar si francúzsko-britské konzorcium zvolilo pre obchodnú spoločnosť, ktorá vstúpila do cukrovarníctva v strednej Európe v 90. rokoch, bezprostredne po páde komunizmu. V prvých rokoch nového milénia, svoje investície zúročila, keď využila výhody kompenzačného mechanizmu Európskej únie a svoje prevádzky natrvalo odstavila. Táto kniha vychádza z rozsiahleho výskumu Ilony Németh v oblasti produkcie cukru na Slovensku a v našom regióne, od jej počiatkov začiatkom devätnásteho storočia, kedy sa severná cukrová repa stala konkurenciou južnej cukrovej trstine, až po spoločenské dôsledky jej rýchleho poklesu v ére vrcholiacej globalizácie. Osud spoločnosti Eastern Sugar skúma ako mikrokozmos mechanizmov postkomunistickej premeny v celej strednej Európe, od oportunizmu finančných špekulantov po endemickú korupciu privatizácie, a nastoľuje otázku, či bola neoliberálna politika trhu skutočne jedinou životaschopnou únikovou stratégiou zo štátneho socializmu. Príspevky zaoberajúce sa sociálnym a environmentálnym dedičstvom karibskej ekonomiky cukrových plantáží situujú cukrovarnícke dejiny východnej Európy do dlhších časových období šírenia monokultúrneho systému založeného na (neo)koloniálnom extraktivizme.

Prostredníctvom kritických textov, rozhovorov a umeleckých intervencií približuje publikácia Ilona Németh: Eastern Sugar zložitosť histórie rýchleho úpadku slovenského cukrovarníckeho priemyslu, ako aj širšie sociálne a ekonomické infraštruktúry transformácie v strednej Európe. Paralelne pritom otvára tiež planetárne trajektórie pre postkapitalistické alternatívy.
Slovenská verzia publikácie Ilona Németh: Eastern Sugar je prvou vydavateľskou spoluprácou Slovenskej národnej galérie a Vydavateľstva Absynt. Vydanie fotografickej publikácie podporil Slovenský cukrovarnícky spolok.

Editori: Maja a Reuben Fowkes, Ilona Németh
Autorky a autori textov: Edit András, Rado Baťo, Fedor Blaščák, Johanna Bockman, Kathrin Böhm, Anetta Mona ChiȘa, Cooking Sections, Annalee Davis, Maja a Reuben Fowkes, Ferenc Gróf, Dušan Janíček, Katarína Karafová, Jason W. Moore, Ilona Németh, Michael Niblett, Raj Patel, Joanna Sokołowska, Imre Szeman, Raluca Voinea
Fotografie vizuálnych esejí: Olja Triaška Stefanović
Fotografie: Józef Rosta a ďalší
Grafický dizajn: Peter Liška
Obrazová príloha: 25 čiernobielych a 323 farebných ilustrácií