​Ilona Németh

Ilona Németh (1963, Dunajská Streda) je multimediálna vizuálna umelkyňa, aktivistka, kurátorka a profesorka, ktorej aktivity rezonujú aj vo vzdialenejšom zahraničí. Absolvovala štúdium typografie a knižného umenia na Vysokej umeleckopriemyselnej škole v Budapešti (1986). Bola spoluzakladateľkou STUDIA Erté (Nové Zámky), kde sa v rokoch 1987 – 1997 konali festivaly multimediálneho umenia. Pre jej tvorbu 90. rokov sú typické objekty a priestorové inštalácie, reflektujúce ženskú skúsenosť cez feministickú optiku. Významné miesto majú realizácie vo verejnom priestore. Jej umelecká prax je založená na hľadaní rovnováhy medzi osobnou skúsenosťou života v politicky ťažko skúšanej krajine, a univerzálnou históriou krajín Východného bloku od roku 1990 po súčasnosť. Viedla ateliér IN a v rokoch 2014 – 2019 aj medzinárodný vzdelávací program Open Studio na Katedre Intermédií VŠVU v Bratislave. Aktuálne pracuje na medzinárodnom výstavnom a výskumnom projekte Eastern Sugar s podporou programu Creative Europe (v nadväznosti na rovnomennú samostatnú výstavu, ktorá sa konala v Kunsthalle v Bratislave v roku 2018).