Wojciech Tochman (*1969) je poľský novinár, reportér a spisovateľ. Spolu s Mariuszom Szczygiełom, Pawłom Smoleńským, Jackom Hugom-Baderom, Lidiou Ostałowskou a ďalšími tvoril v deväťdesiatych rokoch legendárnu skupinu reportérov denníka Gazeta Wyborcza. Svoje reportérske kroky smeruje tam, kde zlyhala spoločnosť, kde sa pokojné susedské spolunažívanie mení na genocídu alebo občiansku vojnu. Prináša svedectvo z  Rwandy, Bosny a Hercegoviny alebo z tábora sýrskych utečencov Zaatari v Jordánsku. V knihách Wojciecha Tochmana sme často konfrontovaní s úlohou reportéra, svedka. Obracia objektív, prizerá sa nám i sebe, pozoruje naše vnímanie tragédie v jej bezprostrednej blízkosti.
Wojciech Tochman je jedným zo zakladateľov Inštitútu reportáže, kde prednáša o poľskej reportážnej škole, a súčasne vedie vydavateľstvo Dowody na Istnienie. Za knihu Akoby si kameň jedla bol zaradený medzi finalistov literárnej ceny NIKE a taktiež na ocenenie Prix Témoin du Monde, ktoré udeľuje Radio France International. 

Uzávierky fotoaparátov zbesilo cvakajú, pretože ľudská bieda je fotogenická. A exotická. Dobrovoľníci s klincami v dlaniach visia na krížoch. Cvak! Deti bez strechy nad hlavou prespávajú na manilskom cintoríne. Cvak!

Kto si prečíta knižku Eli, Eli, začne vnímať svet a svoje miesto v ňom úplne inak. Wojciech Tochman pred nami otvára Filipíny také, aké ich nepoznáme. Citlivým okom zachytáva životy tých najbiednejších a rozpráva nám o nich z takej blízkosti, že ich utrpenie cítime na vlastnej koži.
Eli, Eli Wojciecha Tochmana je na jednej strane obžalobou súčasného sveta, ale zároveň je aj knihou plnou nádeje. Stačí, keď prijmeme jeho uhol pohľadu, jeho kľúč k precíteniu vzdialeného nešťastia – kritické myslenie, milosrdenstvo a otvorenosť k iným ľuďom. Pretože ľudská bieda nie je lacná atrakcia.

Kniha Wojciecha Tochmana Eli, Eli vychádza v preklade Slavomíra Bachuru.