Péter Esterházy

Péter Esterházy (1950 – 2016), maďarský spisovateľ a esejista. Narodil sa v známej uhorsko-maďarskej šľachtickej rodine, jeho otcom bol Mátyás Esterházy (1919 – 1998), syn politika Mórica Esterházyho (1881 – 1960).

Ako autor sa Péter Esterházy považoval za Joyceovho žiaka. Do literatúry vstúpil v druhej polovici sedemdesiatych rokov. Všeobecne je považovaný za jedného z najvýznamnejších európskych postmoderných spisovateľov, našiel však svoj unikátny rukopis i vlastný spôsob, ako sa vyrovnať prítomnosťou, minulosťou, hriechmi svojich predkov i textom ako takým.

Slovenské preklady jeho kníh, ktoré prinášalo vydavateľstvo Kalligram, vychádzali postupne takto: Harmonia Caelestis (2005, prel. Renáta Deáková), Opravené vydanie (2006, prel. Renáta Deáková), Pomocné slovesá srdca (Úvod do krásnej literatúry) (2009, prel. Juliana Szolnokiová), Žiadne umenie (2009, prel. Juliana Szolnokiová), Jedna žena (2011, prel. Renáta Deáková), Jednoduchý príbeh čiarka sto strán (Šermovacia verzia) (2013, prel. Renáta Deáková), Jednoduchý príbeh čiarka sto strán (Verzia podľa Marka) (2014, prel. Renáta Deáková).

Pankreasník (v origináli Hasnyálmirigynapló) je Esterházyho poslednou knihou. Vyšla len pár týždňov pred autorovou smrťou. Pokúša sa v nej pochopiť svoju chorobu – rakovinu pankreasu –, ktorá mu skomplikovala posledné obdobie života a napokon jej 14. júla 2016 podľahol.