Kazimierz Moczarski

Kazimierz Moczarski (1907 – 1975) bol poľský novinár a spisovateľ. Narodil sa vo Varšave, vyštudoval právo a žurnalistiku. Počas Druhej svetovej vojny bol členom protifašistického Zväzu národného odboja – Krajinskej armády. Počas svojho pôsobenia v ilegalite vystriedal viacero pseudonymov ako „Borsuk“, „Grawer“, „Maurycy“, „Rafał“ či „Wolski“. Aktívny bol aj počas Varšavského povstania (od 1. augusta do 5. októbra 1944). V tom čase velil informačno-rádiovej bunke Informačnej a propagandistickej kancelárie Hlavného velenia Krajinskej armády (stanica Rafał), po jej rozdelení na dve stanice velil stanici Danuta až do kapitulácie povstaleckých oddielov. Bezprostredne po vojne bol zatknutý a viackrát súdený za svoju príslušnosť ku Krajinskej armáde (KA bola predĺženou rukou poľskej exilovej vlády a po oslobodení Červenou armádou nesúhlasila s tým, aby sa Poľsko podriadilo Moskve).
Vo väzení sedel až do roku 1956 s rôznymi rozsudkami, medzi nimi aj s rozsudkom smrti. 11. decembra 1956 bol rehabilitovaný.
Od 2. marca do 11. novembra 1949 sa nachádza vo varšavskom väzení Mokotów. V jednej cele s ním sedí aj SS-Gruppenführer Jürgen Stroop, strojca a architekt definitívnej likvidácie Varšavského geta (1943). Z tohto stretnutia vznikla silná kniha Kazmierza Moczarského Rozhovory s katom, ktoré vychádzali na pokračovanie v rokoch 1972 – 1974 v mesačníku Odra. Knižne boli prvý raz publikované v roku 1977, dva roky po autorovej smrti (prvá necenzurovaná verzia vyšla až v roku 1992).
V období po rehabilitácii pracoval Kazimierz Moczarski ako novinár v rôznych poľských periodikách.