Jürgen Thorwald

Jürgen Thorwald (1915 – 2006) sa narodil v nemeckom Solingene a jeho prvé rozprávačské a spisovateľské pokusy z chlapčenských čias sa spájajú s námorníctvom, medicínou, letectvom a literatúrou. Začal študovať medicínu, štúdium však prerušil pre ochorenie obličiek, ktoré mu zmenilo celý život. Rozhodol sa stať učiteľom ako jeho otec, a tak študoval filológiu, hoci viac v nemocničných izbách než v posluchárňach. Keď vypukla vojna, povolali ho do námorníctva, ale vzápätí vyhlásili za neschopného služby. Vďaka spisovateľskému nadaniu ho prijali ako „zelenáča“ na oddelenie vrchného velenia námorníctva, kde sa podľa amerického a anglického vzoru snažil vypracovať na fundovaného námorného spisovateľa. V roku 1948 mu vyšla kniha pod názvom Es begann an der Weichsel (Začalo to na Visle), dielo, ktoré podľa kritiky vtedajšej medzinárodnej tlače prevýšilo v námete a v duchovnom postoji všetky ostatné zobrazenia nemeckej porážky na východe. Nasledovalo pokračovanie: Das Ende an der Elbe (Koniec na Labe, dnes sú obidve dostupné v jednom zväzku Die grosse Flucht, Veľký útek), ktoré sa dodnes považuje za klasické historické dielo. Niečo podobné platí aj pre jeho dvojzväzkové dejiny chirurgie: Storočie chirurgov a Ríša chirurgov. Zožali celosvetový úspech podobne ako kriminálno-historické odborné publikácie Storočie detektívov a Hodina detektívov.