Jacek Hugo-Bader

Jacek Hugo-Bader (*1957), poľský novinár, reportér a dokumentarista. Od počiatku 90. rokov zviazaný najmä s denníkom Gazeta Wyborcza. Pracoval ako učiteľ dejepisu, pedagóg v špeciálnej škole i terapeut v manželskej poradni. Od roku 1982 sa angažoval v demokratickej opozícii, najmä v štruktúrach „Solidarności“. Podieľal sa na vydávaní samizdatového týždenníka Wola. Vydal päť reportážnych kníh: Biała gorączka [Biela horúčka] (Czarne, 2009), W rajskiej doline wsród zielska [V rajskej doline uprostred buriny] (Czarne, 2010), Dzienniki kołymskie [Kolymské denníky ](Czarne, 2011), Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak [Dlhý film o láske. Návrat na Broad Peak] (Znak, 2014) a Skucha [Zlyhanie] (Czarne, 2016).
Kolymské denníky (Vydavateľstvo Absynt, 2016) sú prvou knihou výrazného predstaviteľa súčasnej poľskej reportážnej školy Jacka Huga-Badera preloženou do slovenčiny. Spracoval v nej svoju púť po známej viac ako dvetisíc kilometrov dlhej Kolymskej ceste z Magadanu do Jakutska po stopách ruského spisovateľa Varlama Šalamova, ktorý dlhé roky prežil v sovietskych Gulagoch. Magický príbeh Poliaka, ktorý sa stopom presúva po „kraji sveta“ na ďalekej ruskej Sibíri je dobrodružným cestopisom, ktorého trasa vedie pomedzi zlatokopecké osady a hrdzavejúce drôty bývalých Gulagov.