Heinz Bude

Heinz Bude (1954), jeden z najvýznamnejších súčasných nemeckých sociológov. Jeho zistenia k témam ako chudoba a exklúzia, Berlínska republika, úloha cirkví alebo vzdelávanie, si získali veľký ohlas u odbornej i laickej verejnosti.