Eugen Gindl

Eugen Gindl (1944 – 2021), slovenský scenárista, publicista, básnik, aktivista, autor divadelných i rozhlasových hier. Absolvoval štúdium publicistiky na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré ukončil v roku 1968. Potom študoval publicistiku a politológiu v Západnom Berlíne.

Do roku 1983 pôsobil ako reportér týždenníka Život a v rokoch 1983 – 1989 ako publicista a scenárista v slobodnom povolaní.

Je autorom viacerých scenárov k celovečerným filmom: Vynes na horu svoj hrob (1979, r. Jozef Zachar), Právo na minulosť (1988, r. Martin Hollý), Keď hviezdy boli červené (1989, r. Dušan Trančík) a i.

Ako aktivista občianskych a ekologických združení bol spoluautorom polooficiálnej publikácie Bratislava/nahlas (1987). Bol taktiež členom prvého Koordinačného výboru VPN a od roku 1989 viedol časopis Verejnosť ako šéfredaktor.

Od roku 1989 bol šéfredaktorom časopisu Kozmos. V rokoch 1994 – 2000 bol šéfredaktorom slovenského vydania Stredoeurópskych novín (príloha Denníka SME). V rokoch 1997 – 2000 bol jedným zo zakladateľov mesačníka OS (Občianska spoločnosť) a bol jeho prvým redaktorom.

Je autorom divadelnej hry Karpatský thriler, dokumentárnej drámy, ktorú uviedlo Slovenské národné divadlo.

Vydal viacero knižných publikácií: Piknik na lietajúcom koberci (2005) – zbierka básní; Two up (spolu s Fedorom Gálom, 2006) – mailový dialóg o svete, v ktorom žijeme; Čelom vzad, ozvena (2015) – výber reportáží; Svetobežník bez pasu(2018) – dokumentárna próza; Koloman Sokol. Maestro de los maestros (2020) – biografická próza; Zaživa v Tramtárii(2020) – štylizovaná reportáž o Slovensku.