Na periférii pozornosti: Karl-Markus Gauss

Na periférii pozornosti: Karl-Markus Gauss

Rakúsky prozaik a reportér Karl-Markus Gauss sa zaujíma o témy, ktoré sú za hranicou našej každodennej pozornosti. Preto napísal knihu o slovenských Rómoch žijúcich na východnom Slovensku (Die Hundesser von Svinia, 2004), a preto sa rozhodol vydať na púť po strednej a východnej Európe, aby našiel a spoznal roztrúsené nemecké menšiny. Navštevuje Litvu, navštevuje Slovensko a svoju cestu končí na Ukrajine pri Čiernom mori. Kniha Roztratení Nemci, ktorú práve vydávame v edícii Prekliati reportéri hovorí práve o nich: o zabudnutých a stratených Nemcoch, ale aj o iných malých národoch a národíkoch zapadnutých za perifériou Európy.

Z Gaussových kníh na Slovensku doposiaľ vyšla len Európska abeceda (Kalligram, 2004). V knihe s podtitulom „pre skeptických Európanov“ odhaľuje históriu slov a výrazov, ideí a ideológií, ktoré definujú dnešnú Európu. Od „A“ ako Amerika po „Y“ ako Ymit predstavuje viac ako tridsať pojmov, ktoré ironicky obracia tak dlho, až kým neodhalia svoj pravý zmysel. Aj z tejto knižky je zrejmé, že Európa ho zaujíma a Európa ho aj trápi. Je to náš spoločný domov, a ak ju trápia rôzne nešváry, treba odhaliť ich pôvod.

Podobne je to aj s knihou Roztratení Nemci, kde sa Gauss snaží prísť na to, čo znamená národnosť a národ, ale aj to, kde pramení nacionalizmus, ktorý je hybnou, ale aj zhubnou silou histórie mnohých krajín. V komplikovaných dejinách strednej a východnej Európy to platí dvojnásobne.

V roku 2017 vydal Karl-Markus Gauss novú knihu s názvom Zwanzig Lewa oder Tot [Dvadsať leva alebo smrť], v ktorej sa opäť vyberá na cesty do východnej Európy a na Balkán, čím opäť potvrdil, že malé krajiny a zabudnuté národy sú jeho osudovou témou.

Hádam najpresnejšie, ale aj najkrajšie o Karlovi-Markusovi Gaussovi napísal rakúsky spisovateľ a reportér, autor knihy Americký cisár, Martin Pollack: „Karl-Markus Gauss je cestovateľom v tom najlepšom zmysle slova – bez predsudkov a povier, s otvorenými očami, ale aj s otvoreným srdcom. Málokto píše o neznámej Európe, o menšinách, malých jazykoch a o ľuďoch žijúcich na perifériách s takými hlbokými vedomosťami a zároveň tak vrúcne a nežne ako on.“