Absynt preberá štafetový kolík od Kalligramu

Absynt preberá štafetový kolík od Kalligramu

S vydavateľom Lászlóom Szigetim, ktorý stojí za kultovým vydavateľstvom Kalligram, sme sa dohodli na používaní značky Kalligram a zaviazali sa, že vytvoríme nový edičný program, ktorý bude nadväzovať na tradície a odkaz pôvodného vydavateľstva. Po štvrťstoročí Kalligramu pod vedením pána Szigetiho tak začína úplne nová „kalligramovská“ etapa.

"Som potešený, že moja doterajšia vydavateľská činnosť inšpirovala Absynt a Juraja Čorbu k pokračovaniu,“ hovorí László Szigeti a pokračuje: „Zameranie Kalligramu sa síce zúži najmä na otázky súčasnosti, ale som presvedčený, že pôjde o čerstvý, aktuálny prístup. Je dôležité podávať aj náročné témy spôsobom, ktorý u čitateľa napomôže porozumeniu. Značku Kalligram som viedol dvadsaťpäť rokov, a prajem mladému tímu ďalších dvadsaťpäť rokov s Kalligramom."

Sme nesmierne poctení, že sme dostali túto možnosť. „Pánovi Szigetimu ďakujeme za prejavenú dôveru. Cítime veľkú zodpovednosť. Kalligram sme vždy vnímali ako silné vydavateľstvo európskej kvality. Vydávalo významných svetových autorov, venovalo sa dôležitým spoločenskovedným témam a nastavilo latku vysoko,“ vraví Filip Ostrowski a Juraj Koudela s úsmevom dodáva: „Navyše, počas nášho prvého stretnutia sme zistili, že Szigeti a Ostrowski sú inojazyčné podoby toho istého mena. Takže toto odovzdávanie chápeme trošku aj symbolicky.“

Našou prvou vydavateľskou aktivitou pod značkou Kalligram je edícia Skica. Prinesieme v nej myšlienky a pohľady vzácnych domácich autorov a autoriek, ktorých sme požiadali, aby sa s nami slovom alebo obrazom podelili o to, čo dnes sami považujú za dôležité. Domácich autorov budeme dopĺňať výberom zahraničných diel na témy, ktoré nás zaujali, a veríme, že zaujmú aj vás. Dizajnérsky je pod edíciou Skica opäť podpísaná Pavlína Morháčová.

Za edíciu Skica je zodpovedný Juraj Čorba: "Informácií a poznatkov je dnes veľa, a mnohé sú aj voľne dostupné. Naším úsilím bude, aby za našimi titulmi bolo cítiť konkrétneho človeka, autorovu jedinečnú skúsenosť, osobnosť. Je to práve osobné poznanie vzácnych ľudí, ktoré nám môže napomôcť lepšie sa orientovať v dôležitých otázkach dneška. Sme radi a vďační, že nám pán Szigeti prejavil dôveru."

Autorom prvej skice je prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc. (1932), biochemik a pedagóg, vedec a nekonvenčný mysliteľ v jednej osobe. Ladislav Kováč hľadá odpovede na naliehavé otázky vzájomného vzťahu medzi exaktnosťou vedy a krehkou ľudskou podstatou. Jeho skicu O zmysle ľudského života sme vydali na začiatku februára.