Ladislav Kováč

Ladislav Kováč (1932) је slovenský vedec – biochemik a pedagóg. V rokoch 1989-1990 bol prvým porevolučným ministrom školstva. Vyštudoval biochémiu na Karlovej univerzite v Prahe. V rokoch 1957-1970 pôsobil na Katedre biochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako odborný asistent, docent a napokon vedúci katedry. V normalizačných časoch z politických dôvodov nútene opustil katedru a pracoval ako klinický chemik v pezinskej psychiatrickej liečebni.
V rokoch 1991-1992 pôsobil ako veľvyslanec ČSFR pri UNESCO v Paríži. Z bibliografie: Prírodopis komunizmu (Kalligram 2007), Konec lidské evoluce, Život v závěrečném věku (Nakladatelstí Pavel Mervart, 2017).