Artur Domosławski

Artur Domosławski

Artur Domosławski (1967), poľský reportér, novinár a divadelný vedec. Spolupracuje s týždenníkom Polityka. Zaoberá sa predovšetkým témami spojenými s Latinskou Amerikou, antiglobalistickým hnutím a spoločenskými konfliktmi.

Jeho knižka Latinskoamerická horúčka (Gorączka latynoamerykańska, 2004) je reportážnym zápisom z cesty po celej Strednej a Južnej Amerike (Brazília, Mexiko, Kuba, Argentína, Peru, Čile a i.), prešpikovaným dejinami jednotlivých krajín s dôrazom na komunistické revolúcie.

V roku 2010 vydal knižnú biografiu Ryszarda Kapuścińského s názvom Kapuściński non-fiction, ktorá vzbudila obrovský rozruch s niekoľkými súdnymi dohrami.

Kniha Vylúčení (Wykluczeni, Absynt 2018) vyšla v roku 2016 a Artur Domosławski bol za ňu nominovaný na najprestížnejšiu poľskú literárnu cenu Nike. Autor nás v nej zoberie do najrôznejších kútov sveta a v každom nám ukáže, ako môže vyzerať ľudské utrpenie v 21. storočí.