Andrzej Stasiuk

Andrzej Stasiuk (1960), oceňovaný poľský spisovateľ, básnik, publicista a vydavateľ. Prežil búrlivú mladosť. Postupne bol vylúčený z lýcea, technickej priemyslovky i učňovskej školy. V polovici osemdesiatych rokov sa angažoval v pacifistickom hnutí Wolność i spokój (Sloboda a mier), dezertoval z armády a jeden a pol roka strávil vo väzení. V roku 1986 opustil Varšavu a usadil sa v dedinke Czarne v Nízkych Beskydách na juhovýchode Poľska. O niekoľko rokov neskôr sa presťahoval do neďalekej dediny Wołowiec, kde žije dodnes.

Je autorom takmer tridsiatky kníh, medzi nimi nájdeme prózu, cestopisy, poéziu, zbierky fejtónov i dramatické diela. Po slovensky mu vyšlo viacero kníh. Zbierky poviedok Dukla (BAUM 2004, preložil Jozef Marušiak) a Haličské poviedky (Slovart 2008, preložil Jozef Marušiak), román Taksim (Slovart 2011, preložila Marianna Petrincová), zbierku dramatických diel Čakanie na Turka (Modrý Peter 2013, preložil Peter Himič) a naposledy cestopis Východ (Slovart 2017, preložil Tomáš Horváth). V češtine okrem toho vyšiel jeho autobiografický román Jak jsem se stal spisovatelem (Prostor 2004, preložil Václav Burian), stredoeurópsky knižný duet s ukrajinským spisovateľom Jurijom Andruchovyčom Moje Evropa (Periplum 2009, preložili Václav Burian a Tomáš Vašut) a román Bílá vrána (Paseka 2012, preložila Martina Bořilová). Cestopisno-memoárová kniha Cestou do Babadagu (Absynt 2023, preložil Karol Chmel) patrí medzi jeho najpopulárnejšie a najprekladanejšie diela. V roku 2005 za ňu dostal najprestížnejšie poľské literárne ocenenie Nike.

Spolu s manželkou, spisovateľkou a redaktorkou Monikou Sznajderman založil v roku 1996 legendárne vydavateľstvo Czarne, ktoré sa špecializuje na stredoeurópsku literatúru, predovšetkým na prózu, literárnu reportáž, eseje a cestopisy.