​Aleksandra Wojtaszek

Aleksandra Wojtaszek (1991), poľská novinárka, balkanistka a prekladateľka. Má doktorát z literárnej vedy a prednáša na Inštitúte slovanskej filológie Jagelovskej univerzity. V roku 2023 vydala odbornú knihu Topografia imaginárnych priestorov o srbskej a chorvátskej žánrovej literatúre, ale tiež reportážno-esejistickú knihu Fjaka s podtitulom Chorvátska sezóna, v ktorej nahliada na minulosť i súčasnosť Chorvátska s nezvyčajných uhlov pohľadu. Spolupracuje s týždenníkom Tygodnik powszechny a s krakovským kultúrnym magazínom Herito. Bola tiež štipendistkou medzinárodného programu Connecting Emerging Literary Artists 2019 – 2023 a víťazkou ceny UNESCO Krakov – mesto literatúry.