Agnieszka Wójcińska

Agnieszka Wójcińska

Agnieszka Wójcińska (1976), poľská novinárka a reportérka. Vyštudovala psychológiu a žurnalistiku. Je absolventkou Inštitútu reportáže vo Varšave. Pravidelne publikuje vo viacerých významných poľských novinách a časopisoch, ako Gazeta Wyborcza, Polityka, Przekroj či Kontynenty. Finalistka poľsko-nemeckej novinárskej ceny Tadeusza Mazowieckého. Je zostavovateľkou antológie Mur. 12 kawałków o Berlinie (Múr. 12 kúskov o Berlíne) o fenoméne Berlínskeho múru. Zároveň je autorkou dvoch kníh rozhovorov: Reporterzy bez fikcji (Reportéri bez fikcie), v ktorej vyspovedala sedemnástich poľských reportérov a reportérky, a Perspektywa mrówki (Z mravčej perspektívy), ktorá je zostavená z dvanástich rozhovorov so svetovými reportérmi. Kniha Vesmír v kvapke vody. Rozhovory s prekliatymi reportérmi (Absynt 2018) je výberom rozhovorov z týchto dvoch kníh. Stretli sa v nej autori a autorky, ktorých máte možnosť poznať z obľúbenej absyntovskej edície Prekliati reportéri.