Szczepan Twardoch

Szczepan Twardoch

Szczepan Twardoch (1979), spisovateľ a publicista, jeden z najvýraznejších autorov súčasnej poľskej prózy. Je autorom bestsellerov ako Morfium (2012), Kráľ (2016, slovenské vydanie Absynt 2021) alebo Kráľovstvo (2018), za ktoré získal viacero významných ocenení, napríklad cenu Paszport „Polityki“ alebo cenu čitateľov Nike. Román Kráľ, zasadený do reálií medzivojnovej Varšavy, vyšiel v roku 2020 s veľkým úspechom v Spojených štátoch. Televízia Canal+ podľa neho nakrútila úspešný televízny seriál. V roku 2020 vyšiel jeho zatiaľ posledný román Pokora. Žije v Pilchowiciach v Hornom Sliezsku