Sven Lindqvist

Sven Lindqvist

Sven Lindqvist (1932 – 2019), švédsky novinár a spisovateľ. Vyštudoval literárnu históriu na univerzite v Štokholme. V rokoch 1960 – 1961 pracoval ako kultúrny atašé na švédskom veľvyslanectve v Pekingu. V tom čase sa v ňom rozvinul silný záujem o čínsku kultúru a jazyk. Vydal viac ako tridsaťpäť kníh, veľká väčšina z nich sú dokumentárne eseje, cestopisy a reportáže. Medzi jeho najznámejšie knihy patrí dokumentárny román Vyhubiť všetok ten dobytok (1992), ktorá vychádza zo slávnej knihy Srdce temnoty Josepha Conrada. Je to výnimočná kniha o kolonializme a genocíde. Jeho najprekladanejšou knihou je monumentálny dokument s názvom Si mŕtvy. História bombardovania. Je to spletitý labyrint, ktorý nás vedie tým najhorším, čo spôsobil vynález leteckého bombardovania v histórii ľudstva.