Daniel Tammet

Daniel Tammet (1979) je britský spisovateľ a autistický savant s mimoriadnym nadaním na matematiku a jazyky. Narodil sa ako prvé z deviatich detí. Vo svojom memoárovom románe Narodený v modrú stredu (Absynt 2020), rozpráva o tom, ako epilepsia, synestézia, a Aspergerov syndróm hlboko ovplyvnili jeho detstvo. Daniel Tammet účinkoval v dokumentárnom filme Brainman. Je aj autorom ďalších kníh ako Embracing the Wide Sky (Objať šíre nebo), Thinking in Numbers (Rozmýšľať v číslach), Every Word Is a Bird We Teach to Sing (Každé slovo je vták, ktorého učíme spievať), zbierky básní Portraits (Portréty) či románu Mishenka, ktorý napísal po francúzsky.